İhtisas İş Sağlığı ve Güvenliği

Neden OSGB ?

* Yasal anlamda yükümlülüklerinizin büyük bir kısmı firmamız tarafından yerine getirilecektir.

* İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personeli istihdamından kaynaklanan kıdem ve ihbar tazminatı yükümlülüğünüz olmayacak.

* Olası bir hastalık veya özel sebepten dolayı, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının işe gelememesi durumunda, aynı niteliklere sahip bir personel zaman kaybı söz konusu olmadan görevi yürütecektir.