İhtisas İş Sağlığı ve Güvenliği

OSGB NEDİR ?

Bir veya birden fazla işyerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere il sınırları içinde, işyeri dışında kurulmak üzere oluşturulmuş olan gerekli donanım ve personele sahip ortak sağlık ve güvenlik biriminin adıdır.

OSGB´NİN AMAÇLARI !

İşyerlerinde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek.İşçilere ilkyardım ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerini vermek.İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek, almak, uygulanmasını izlemek, denetlemek ve geliştirmektir.

İŞÇİ VE İŞVERENE FAYDALARI

Hastalık şikayetiyle gerçekleştirilen sağlık hizmetleri.İşe giriş, periyodik ve portör muayeneleri.İş kazası ve meslek hastalıkları çalışmaları.İş göremez/çalışabilir kağıtlarının düzenlenmesi.İstirahat ve ilaç raporlarının verilmesi.İlkyardım ve acil müdahale hizmetleri organizasyonunu sağlayarak, personelin eğitim çalışmalarını yürütmek.

RİSK ANALİZİ YAPTIRDINIZ MI?

Tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin yapılmış olması 6331 sayılı İş Sağlığı Kanunu´nun yürürlük maddesi uyarınca 30.12.2012 tarihinde zorunlu hale gelmiştir.Risk Değerlendirme sürecine ilişkin düzenlemenin yer aldığı hükümler ise; 29.12.2012 tarihli 28512 sayılı Resmi Gazete´de yayınlanarak uygulamaya girmiştir.

İş Güvenliği

İş Güvenliği

İş Güvenliği hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen üstteki ilgili resme tıklayınız ...

İş Sağlığı

İş Sağlığı

İş Sağlığı hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen üstteki ilgili resme tıklayınız ...

Eğitim

Eğitim

Eğitim hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen üstteki ilgili resme tıklayınız ...

Risk Analizi

Risk Analizi

Risk Analizi hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen üstteki ilgili resme tıklayınız ...

Sağlık Tarama

Sağlık Tarama

Sağlık Tarama hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen üstteki ilgili resme tıklayınız ...

Mobil Sağlık

Mobil Sağlık

Mobil Sağlık hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen üstteki ilgili resme tıklayınız ...

Periyodik Kontrol

Periyodik Kontrol

Periyodik Kontrol hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen üstteki ilgili resme tıklayınız ...

Neden OSGB ?

Neden OSGB ?

İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personeli istihdamından kaynaklanan kıdem ve ihbar ...